Temetés

Minden elhunyt személyt, aki katolikus volt és plébániánk területén lakott, itt kell anyakönyvezni, ill. gondoskodni a katolikus szertartás elvégzéséről.

Ha más plébánián intézik a temetést, abban az esetben is először itt nálunk, a plébánia irodában kell jelentkezni az elhunyt anyakönyvezésére és a temetési engedély kiadására.

Temetés a Zugligeti Urnatemetőben

Urnahely megvásárlása, ill. a már meglévő urnahelyre történő temetés megbeszélése az urnatemető irodájában történik, amely az utca szintjén, a templom bal oldala felől közelíthető meg.

BÁRMELY FELEKEZETHEZ TARTOZOTT IS AZ ELHUNYT, ELTEMETHETŐ AZ URNATEMETŐBEN SAJÁT FELEKEZETÉNEK SZERTARTÁSA SZERINT.

A temetéseket hétfőn vagy pénteken 16 és 18 óra között tartjuk.

Az urnahelyre történő temetés elintézését követően a templom irodáján kell jelentkezni a temetési szertartás megbeszélésére. Ennek időpontját Plébános atyával kell egyeztetni még abban az esetben is, ha más pap vagy lelkész végzi a szertartást.

A ravatal és a szertartás lehet a templomban vagy az urnatemető kápolnájában, ez utóbbit max. 24 fő részvétele esetén javasoljuk. A szertartás általában gyászmise keretében történik.

Temetés másutt: temetőben, ill. más templom urnatemetőjében

A gyakorlat szerint a hozzátartozók a temetés időpontjának ismeretében keresik fel a plébániát, hogy a katolikus szertartás elvégzését kérjék. A területünkön lakó elhunytak temetéséről minden esetben plébániánk gondoskodik, de előfordulhat, hogy az adott időpontban a Plébános atya nem ér rá, ilyenkor a Budapesti Központi Temetőlelkészségtől kérjük a szertartás elvégzését. Irodánk végez minden adminisztrációt, a stóladíjat is nálunk kell fizetni, csak a temetést végző pap személyét nem tudjuk a megbeszélés időpontjában megnevezni.