Egyházközségi zarándoklat 


Kedves Testvérek, kedves Zarándokok!

A mintegy 170 fő részvételével zajlott és szinte kivétel nélkül mindenki lelki épülésére szolgáló zarándoklatunk előkészítő, ráhangoló anyagait még egy kis ideig fent hagyjuk itt a honlapon. Ha a résztvevők közül valaki szívesen megosztaná gondolatait az úttal kapcsolatban, köszönettel fogadjuk a titkar@zugligetiszentcsalad.hu címen és amennyiben hozzájárul, megosztjuk itt az oldalon is.


Kedves Zarándoktársunk!

Hétvégén a bakonybéli bencés monostorhoz zarándokolunk el, ahol a helyi szerzetesek az imádság és a munka ritmusában élik az Istennel való kapcsolatukat minden nap.

Holnaptól már el tudod kezdeni lelki utadat járni. Minden reggel küldünk egy rövid üzenetet, amiben egy-egy szerzetes mondja el, mit jelent számára az imádság. Emellett a zarándoklatra való lelki ráhangolódáshoz küldünk egy-egy videórészletet, amelyeknek tartalma reméljük, segít majd oda találni, ahol Isten veled van.

Ezek a videók a szemlélődő imádságról, jelenlétről vagy annak egy-egy mozzanatáról szólnak. A bakonybéli bencés közösség vezetője, dr. Baán Izsák atya ebben a videóban beszél a szemlélődés (meditáció) és imádság kapcsolatáról: https://www.youtube.com/watch?v=cw1ruOYXUEc

Jó készülődést!


Ignác testvér gondolatai az imádságról:

- Egyre finomodó, figyelmes odafordulás afelé, akitől az életemet kapom.

- Bizalomteli és őszinte felajánlása annak, ami vagyok és ahogyan vagyok.

- A szívem türelmes visszaterelése és nyitogatása arra a Valakire, aki már eleve ott van, mielőtt leülnék imádkozni, s akitől folyton elkalandozom.

- Az Isten igazságának és jóságának felszabadult éneklése.

videó – Mustó Péter SJ: Engedd el!: https://www.youtube.com/watch?v=B_kToPBhDRg

Érkezz meg a mai napon lélekben oda, ahol Isten van és gyere, induljunk el közös zarándoklatunkra!


Günter testvér gondolatai az imádságról:

"Az ima hasonlatos a légzéshez. Nélküle nincs élet, vele kapcsolatban vagyok az élet forrásával és fenntartójával. Ha életem minden mozzanatában, eseményében Benne, Vele akarok maradni, akkor folytonosan imádkozom. Ez azt is jelenti, hogy az élet minden öröme, békéje, de küzdelme, kudarca, szomorúsága, haragja…stb is imádságom, imatapasztalatom része, ami sokszor nehéz. Ilyenkor van, hogy felhagyok az imával, a könnyebbnek tűnő utat választom, elmenekülök a nehézségek elől a látszatba, valami gyors örömbe – de ezzel egyúttal el is vesztettem a kapcsolatot a valósággal, lemondtam az életről.

Ahhoz, hogy folytonos kapcsolatban tudjak maradni Istennel, naponta valamennyi időre félre kell tennem mindent (cselekvést, beszédet, gondolatot), és azt az időt csak Neki kell adnom – ezt tesszük közösségben a zsolozsmában, egyénileg pedig a csendes imádságban. Jelenleg nekem ezek az imaformák segítenek leginkább."

videó – Jálics Ferenc SJ: A csönd: https://www.youtube.com/watch?v=uZgaGNitj68

Ha valami megragadta a figyelmedet, akkor figyelj rá ezen a napon vagy hozd magaddal a hétvégi zarándoklatra!


Jákob testvér gondolata az imádságról:

"Számomra az imádság az Úrral való kapcsolatnak, az odaadó megmaradásnak a vágya, amely, erőfeszítéseimtől függetlenül, minden időben és helyzetben megélhető és megújítható. Az imádság a soha nem múló Vele való találkozás."

videó – Mustó Péter SJ: Ami ellenállást ébreszt (4:23-tól 6:08-ig): https://youtu.be/E5O2eKEJSC8?feature=shared&t=263

Ha valami megragadta a figyelmedet, akkor figyelj rá ezen a napon vagy hozd magaddal a hétvégi zarándoklatra!


Máté testvér gondolata az imádságról:

"Az imádság számomra a lelkiismeret hangjának merőben újként történő megszólalása, amikor a világ fűtötte indulatok mentén születő gondolkodás helyét felváltja a szeretet táplálta szemlélődés."

videó – Patsch Ferenc SJ: A passzív és az aktív ima (3:05-től 5:25-ig): https://youtu.be/NCT5jtqmoss?feature=shared&t=185


Ha valami megragadta a figyelmedet, akkor figyelj rá ezen a napon vagy hozd magaddal a hétvégi zarándoklatra
!


Izsák atya gondolata az imádságról:

"Az imádságról definíciót írni vakmerőség volna. Hiszen az élő Istenhez való kapcsolódásról van szó, ami nem szorítható határok közé. Így inkább azt mondanám, nem tudom, mi az imádság, de vágyom rá. Talán épp ez a jó közelítés: Az Isten utáni vágy ébrentartása. Élethosszig."

videó – Mustó Péter SJ: Tanulj kivárni!: https://www.youtube.com/watch?v=f6xf4q_oy4w

Ha valami megragadta a figyelmedet, akkor figyelj rá ezen a napon vagy hozd magaddal a hétvégi zarándoklatra!