Esküvő

RÉSZLETES TUDNIVALÓK

A jegyespár irodaidőben személyesen jelentkezzen a Plébános atyánál a tervezett házasságkötés előtt legalább 3 hónappal. Szerencsésebb minél korábban, az év elején vagy akár az előző év decemberében bejelentkezni, egyrészt mert így időben elkezdődhet a lelki felkészítés, másrészt a kért időpont még szabad. Különösen fontos ez abban az esetben, ha az egyik jegyes kereszteletlen vagy más, nem keresztény vallású, mivel ilyenkor a szükséges engedély intézése további időt vesz igénybe.

A jegyesekkel történő beszélgetés-sorozat, az ú.n. jegyesoktatás plébániánkon általában csoportosan történik, heti egyszeri találkozást jelent összesen 10 alkalommal, az elmúlt évek gyakorlata szerint februári és áprilisi kezdéssel.

A Plébános atyával történt megbeszélés után a jegyesek nevét, vallását, elérhetőségét "ceruzával" bejegyezzük a templomi határidőnaplóba. A bejegyzés akkor válik véglegessé, amikor a jegyesek a szükséges iratokat beszerezték, s azok alapján adataikat az anyakönyvbe bevezettük. Ennek legkésőbb az esküvő tervezett időpontja előtt egy hónappal meg kell történnie.

A házasságkötések általában szombaton 10 és 18 óra között történnek. Az esküvők óránként követhetik egymást. Kivételt képez, ha az esküvő nászmise keretében történik, mert akkor csak másfél órával későbbre jegyezhetjük be a következő szertartást. Fontos tehát, hogy az esküvő tervezésekor a jegyespár beszélje meg az eskető pappal, hogy lesz-e nászmise és ezt az időpont bejegyzésekor jelezzék.

Házasságkötéshez szükséges iratok

Ha mindkét jegyes katolikus:

 1. Ha itt keresztelték, a plébánia területén lakik és a Plébános atya fogja esketni,ill. a jegyesoktatást ő végzi: nem kell irat
 2. Nem itt keresztelték, de a plébánia területén lakik és a Plébános atya fogja esketni, ill. a jegyesoktatást ő végzi: keresztlevél másolat
 3. Nem itt keresztelték, nem a plébánia területén lakik, a Plébános atya fogja esketni, ill. a jegyesoktatást ő végzi: keresztlevél másolat; elbocsátó
 4. Nem itt keresztelték, nem a plébánia területén lakik és nem a Plébános atya fogja esketni: keresztlevél másolat; elbocsátó; igazolás jegyesoktatásról

A keresztlevél másolatot a keresztelési plébániáról kell beszerezni és nem lehet 3 hónapnál régebbi. A keresztelői emléklap bemutatása nem elégséges!

Az elbocsátót a lakhely szerinti plébánia adja ki, csak az egyik jegyesnek kell kérnie, de kiállításához mindkét jegyes keresztlevél másolatát be kell mutatni.

A jegyesoktatás igazolását az oktatást végző paptól kell kérni.

Az alábbi esetekben a fenti iratok beszerzésén túl, további iratok is szükségesek, de ezeket a plébániai irodán töltjük ki, mindkét jegyes és a Plébános atya jelenlétében.

Ha az egyik jegyes más vallású, keresztény (evangélikus, református, ortodox):

 • katolikus jegyes - jegyzőkönyv
 • nem katolikus jegyes - szabadállapot igazolása

A katolikus jegyes a jegyzőkönyvben kifejezi szándékát, hogy vallását megtartja és törekszik arra, hogy születendő gyermekei katolikus vallásúak legyenek.

A nem katolikus jegyesnek alá kell írnia a szabad állapotot igazoló esküt, amelyben nyilatkozik arról, hogy korábban nem kötött Isten előtt érvényes házasságot.

Ha az egyik jegyes más vallású, nem keresztény vagy kereszteletlen:

 • katolikus jegyes - jegyzőkönyv
 • nem katolikus jegyes - szabadállapot igazolása

Ebben az esetben érseki engedély is szükséges, amelynek kérelmét a Plébános atya írja alá és az iroda továbbítja az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatalba.

Ha valamelyik jegyes már volt házas:

 1. Özvegy - ebben az esetben az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatának bemutatását kérjük
 2. Szabad állapotú
 • Ha templomi esküvő volt - a keresztlevél másolatban szerepelnie kell a semmissé nyilvánítás tényének
 • Ha polgári házasságot kötött, amely válással végződött, akkor azt a Katolikus Egyház csak abban az esetben tekinti érvénytelennek, ha katolikus vallásúval kötötte.Mindezeket az első találkozás során az irodában személyes beszélgetésben is tisztázhatjuk.


Virágdíszítésről a jegyespárok gondoskodnak. Amennyiben több esküvő van egy napon, akkor a jegyespárok egymással megegyeznek a díszítésben, s a költségeket megosztják. A templomot az első esküvő előtt 1 órával nyitjuk ki, ez az idő elegendő a virágdíszek elhelyezésére. A virágdísz a templomban marad.

TILOS az esküvőn rizs vagy virágszirmok szórása - a templomban, a templom előtti teraszon, a lépcsőn és bejáratnál sem lehetséges! Két esküvő között, ill. az esti szentmise előtt már nincs mód a templom takarítására. Ez az utóbbi időben elterjedt szokás egyébként nemcsak idegen a keresztény liturgiában, de rendkívül tapintatlan a következő esküvő résztvevőivel szemben, akik szintén tiszta templomba szeretnének az ünnepi szertartásra megérkezni, másrészt az elszórt virágszirmok és rizs balesetveszélyesek is, mert az idősebbek megcsúszhatnak rajta.