Karitász

HIRDETÉSEK

"Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Ámen." (Szeretetláng naplóból Jézus imája)

176. Imalánc Magyarországért

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

Ritkán teszem, hogy nem karitász szervezésben megrendezendő programról írok, de most belső indíttatásból osztom meg minden karitászossal, olvasóval a Szeretetláng Mozgalom által szervezett és Székely János és Mohos Gábor püspök atyákkal is jegyzett ima összefogás nyitó programjáról az értesítést.

Kindelmann Győző (a Szeretetláng Mozgalom nemzetközi koordinátora) nekünk is tartott előadást 2018-ban a karitász lelki napunkon és több karitász csoport és önkéntes, munkatárs is csatlakozott a Szeretetláng Mozgalomhoz, az imádságokhoz. Igazi hungarikum, nemzetközileg is elismert, elterjedt ima mozgalom, amit Erdő Péter bíboros atya által is jóváhagyott.

Az idei Szeretetláng Fesztiválon Jim Blount exorcista atya (USA) előadása, az abban és az az után megfogalmazott gondolatok eredménye a Szeretetláng aktivizálása, az imalánc, ima összefogás, konkrétan hazánkért, Magyarország békéjéért, nyugalmáért, védelemért, valamint Európáért, a világért. Ennek a nyitó alkalma 2022. szeptember 11-én, 19 órakor a budapesti Szent István-bazilika előtti Szent István téren lesz.

https://www.magyarkurir.hu/hazai/imadkozzunk-egyutt-magyarorszag-bekejeert-rozsafuzer-imaest-szent-istvan-bazilika-elott. Bővebben az ima összefogásról: https://szeretetlang.hu/?old=program&id=206&parent=0

Az Úr Jézus a Jeruzsálembe való bevonulásakor a híveit megállítani, szétoszlatni akaró zsidó vezetőknek ezt mondta: "Mondom nektek - felelte -, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni." (Lk 19,40) Az imáink, párosulva az abból fakadó tetteinkkel meg tudják állítani a rossz eluralkodását és jóvégre tudják vinni az Igazság, a Szeretet győzelmét.

A karitászban is nagy hangsúlyt fektetünk az imaélet és a cselekedetek harmóniájára, összhangjára - tegyük ezt most is meg megújult erővel! Vegyünk részt az ima mozgalomban, minél többet személyesen, és nagy lelkesedéssel, szeretettel könyörögve imádkozzuk közösségben is és egyénileg is a rózsafüzért!

Ahogy Dávid legyőzte Góliátot az öt parittyakővel, ugyanígy bíztat minkat a Szűzanya (Medjugorje), hogy a rózsafüzér öt tizedével, a szeretet öt fegyverével legyőzzük a sátánt és angyalait. Az öt fegyverünk, ami a gonosznak nincsen:

1. Imádság (szentolvasó és a mottóban írt ima Jézussal)

2. Böjt

3. Jócselekedet

4. Szentírás olvasása

5. Oltárisztenség (szentmise, szentáldozás).

Aktuális hírek és hirdetések:

1. "Márton az életével bizonyítja, hogy mi is megszerezhetjük az üdvösséget és szentséget azon az úton, amelyet Krisztus Jézus megmutatott: először, ha szeretjük Istent teljes szívünkből, egész lelkünkből és teljes elménkből; másodszor pedig, ha szeretjük embertársainkat, mint önmagunkat /vö. Mt 22, 37-39/. (XXIII. János pápa beszéde Porres Márton szentté avatásán)

184. A szeretetről nevezett Márton

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

Ez a hét és a jövő hét a Mártonok hete. Két szentet is ünneplünk. November 3-án Porres Szent Márton domonkos szerzetest, Peru, Lima szentjét (+1639) - https://archiv.katolikus.hu/szentek/1103.html, 11-én pedig Tours-i Szent Márton püspököt, Gallia és Pannonia szentjét (+397) - https://archiv.katolikus.hu/szentek/1111.html.

Mindketten egyházi személyek, de még inkább összeköti őket az a szeretetözön, amit ők maguk árasztottak, mely mély hitükből és egészen szoros Istenkapcsolatukból fakadt. Ebből származtak a tevékeny szeretet tanúságtételei is, melyek a konkrét karitatív cselekedetekben nyilvánultak meg, de még inkább - mivel lelkipásztorok voltak - a lélekhez szóló, vigasztaló szavak és a szentségek kiszolgáltatása által. Az irgalmasság cselekedetei hitelesítették szavaikat, melyek által sokan tértek meg, tértek vissza az Istenhez és az egyházhoz. Minden szavuk mögött "aranyfedezetként" álltak a cselekedeteik, az emberekhez, szegényekhez való viszonyulásuk.

A rengeteg csoda, ami körülvette őket, megrendítő volt kortársaik számára, számunkra pedig erőt, bátorságot ad, hogy merjünk Istenhez tartozni minél erősebben, szorosabban, merjük bátran megtenni azt, ami lelkünkből fakad, merjünk szeretni mindig, minden körülmények között.

XXIII. János pápa 1962-ben avatta Porres Mártont szentté, beszédéből idézek: "Mások fogyatkozásait mentegette. Megbocsátotta a legkeservesebb bántalmakat is, hiszen meg volt arról győződve, hogy elkövetett bűneiért sokkal súlyosabb büntetéseket érdemelne. Teljes buzgósággal iparkodott visszavezetni a bűnösöket az erkölcsös életre; a betegeket szívesen ápolta; a szegényeknek ételt, ruhát és orvosságot juttatott; a földműveseket és a sötét bőrű meg a félvérű embereket - akik abban az időben megvetett rabszolgák voltak -, amennyire csak tehette, minden segítséggel és gondoskodással felkarolta, úgyhogy "a szeretetről nevezett Márton" névvel tisztelte meg a nép. Ez a szent ember prédikációival, példájával és erényes életével kortársait oly csodálatosan vezette vissza a vallásos életre, hogy ez még most is csodálatosan felemeli lelkünket."

Tours-i Márton püspököt "úgy fogadták emlékezetükbe, mint az irgalmas szamaritánust, aki a koldusnak utolsó ruhadarabját is odaadta, s mint a jó pásztor ragyogó példáját, aki a legszorongatóbb helyzetekben is a felebaráti és az Isten iránti szeretetet tette életének vezérlő elvévé. Halála után hamarosan szentként kezdték tisztelni, elsőként a nem vértanú szentek között." (Diós István: Szentek élete)

Tanulhatunk és tanuljunk is tőlük! Hitet, alázatosságot, önfegyelmet, lelki erősséget, bátorságot, szelídséget, kedvességet, előzékenységet, belső lelki örömet - és még sorolhatnánk ezen erényeket, melyek a Szentlélek ajándékának a gyümölcsei. Mindenkinek nyitva áll az út a Mennyország felé, mindannyiunknak elő van készítve a helye Isten országában, melynek már polgárai vagyunk, Krisztus társörökösei.

Kérjük egyházunk nevében, a napi liturgiában elhangzó ima szerint Istent a két szent ember érdemeire való tekintettel: "Istenünk, te Porres Szent Mártont az alázatosság útján vezetted az égi dicsőségre. Segíts példamutató életét úgy követnünk, hogy vele együtt eljussunk mennyei országodba. / Istenünk, Tours-i Szent Márton püspök a te dicsőségedet szolgálta életében is és halálában is. Add, hogy kegyelmed ereje bennünk is hatékonyan működjék, és szeretetedtől se élet, se halál el ne szakítson minket. Ámen

Aktuális hírek és hirdetések:

1. A háborús menekülteket továbbra is segítjük élelmiszercsomaggal, egyéb eszközökkel, több esetben lakhatási támogatással. A BOK (Budapesti Olimpiai Központ) csarnokban, a tranzitváróban is jelen vagyunk más társszervezetekkel együtt, egymást váltva. Támogatásnak továbbra is örülünk. Pénzt is lehet küldeni a menekültek megsegítésére, a Szent Erzsébet Karitász Központ számlájára OTP Bank 11706016-20468198, Kárpátajának közleménnyel.

2. A Szent Erzsébet Karitász Központ kérésére főtisztelendő Feldhoffer Antal plébános atya minden első hétfőn 15.30-kor karitász szentmisét mutat be a 1033 Budapest III. ker. Szentendrei út 69-71. (Kövi Szűz Mária Plébánia épületében, a kis kápolnában - tehát nem a templomban). Miseszándék: élő és elhunyt karitászosokért. A következő alkalom november 7-én lesz.

3. A következő karitász műsorunk a Mária Rádióban november 9-én, szerdán 10.50 órakor kezdődik.Korábbi műsoraink itt hallgathatók meg: https://karitaszkp.hu/?page_id=1532

4. Felhívom mindenki figyelmét, hogy a facebook- és weboldalunkon folyamatosan frissülnek a híreink. www.karitaszkp.hu , Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ | Facebook

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1033 Budapest III. ker. Szentendrei út 69-71. (Kövi Szűz Mária Plébánia)

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkp.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/


Kedves Testvérek !

A Főnix program keretében tartott "Karitasz este" gondolatainak és javaslatainak megfelelően a Felajánlások oldal elindult, hogy az Igényeknek megalapozhassunk. Kérem fogadjátok szeretettel, és minden felajánlást, visszajelzést, javaslatot az oldallal kapcsolatban a  ribianszkyj@gmail.com címre várok. 

A beküldött információkat zártan kezelem, azt senki nem látja rajtam kívül.

A Szent Erzsébet Karitász Központ Facebook oldalán is lehet tájékozódni az adományok eljuttatásáról, illetve egyéb programjainkról.

https://www.facebook.com/szenterzsebetkaritaszkozpont

UKRAJNAI HÁBORÚ

Közel ezer éve annak, hogy Szent István királyunk hazánkat már felajánlotta a Szűzanyának. Ezt a felajánlást püspökeink azóta már többször megismételtek. Szent II. János Pál pápa, először 1982. május 13-án, majd 1984. március 25-én (a világ püspökeivel együttesen), végül 2000. október 8-án is Mária Szívének ajánlotta a világot. Ferenc pápa ehhez a felajánláshoz nemcsak püspökök, hanem papok közreműködését kérte, hogy ők is - ki-ki a maga helyén és a rábízott nyájjal együtt - részesei legyenek e komoly cselekménynek, és a köztük Krisztusban fennálló lelki közösségalkotás "ereje" ilyen módon is kifejezésre juttassa Jézus szándékát, aki a péteri sziklára épült Egyházat valódi lelki hatalommal ruházta fel, hogy az emberek üdvösségéért tegyen, miközben "az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt" (Mt 16,18). Az esemény "fatimai gyökerekkel" rendelkező vonatkozását fejezi ki, hogy Róma püspökének megbízásából Krajewski bíboros, pápai alamizsnás, ugyancsak március 25-én Fatimában ugyanezt a felajánlást végezte. (részlet Kovács Zoltán atya mariológus írásából: https://www.magyarkurir.hu/nezopont/a-mariologus-valaszol-mit-jelent-es-miert-ajanlja-fel-papa-oroszorszagot-es-ukrajnat-marianak)

Részlet a felajánló imából, amit mi is imádkozhatunk többször is:

Fogadd el, ó Anyánk, imánkat! Tenger csillaga, ne vesszünk el a háború viharában!
Te, az Új Szövetség frigyládája, mutasd meg számunkra a megbékélés lehetőségeit és útjait!
"Te, földi a mennyben", vezesd vissza a világot az isteni harmóniához!
Vess véget a gyűlöletnek, csillapítsd a bosszúvágyat, taníts meg minket megbocsátani!
Szabadíts meg minket a háborútól, őrizd meg a világot a nukleáris fenyegetéstől!
Rózsafüzér Királynője, ébreszd fel bennünk újra a szeretet és az imádság iránti igényt!
Az emberi család királynője, mutasd meg az embereknek a testvériség útját!
Béke Királynője, esdd ki a békét a világ számára!


Pénzt is tudunk küldeni a menekültek megsegítésére, a Szent Erzsébet Karitász Központ számlájára OTP Bank 11706016-20468198, Kárpátaljának közleménnyel, vagy a 1356-os adomány vonalra való telefonálással.