Karitász

HIRDETÉSEK

Árpád-házi Szent Erzsébet személye és életpéldája több, mint 800 éve csodálattal tölti el a keresztényeket. Ma, amikor a közbeszéd jellemzően olyan embereket állít példaképként elénk, akik nem érdemeik által tettek szert hírnévre vagy gazdagodtak meg, Szent Erzsébet személyében egy olyan emberre emlékezünk, aki számára a földi jólét és a hírnév születésétől fogva adott volt, mégsem félt lemondani róluk, hogy az igazi javakban, Isten előtt gazdagodhasson.

Magától Szent Erzsébettől nem maradtak ránk írásos emlékek, naplók vagy levelek: amit tudunk róla, azt legendákból és életrajzokból ismerjük, amelyek a szentté avatására készülve vagy az azt követő időkben íródtak. Ez azonban mégsem jelent hiányt, sőt. Ma, amikor szinte minden témában bárkinek joga van ahhoz, hogy megszólaljon és véleményt nyilvánítson, Szent Erzsébet hallgatása különösen is beszédes, mert ő a tettei által beszél.

Főrangú kortársai, sőt még családtagjai is sokszor meg-nem-értéssel vagy megvetéssel fordultak felé: számukra érthetetlen és méltatlan, mi több, egyenesen botrányos volt, hogy egy királylány, az uralkodócsalád egyik tagja saját kezűleg ápoljon betegeket és gondoskodjon szegényekről, tudatosan hagyja el miattuk a palotát és főúri családját. Szent Erzsébet a világ és az ember felé fordult, de nem azért, hogy feltárja a sebeket, hanem hogy gyógyítsa és befedje őket.

Ferenc pápa idei magyarországi látogatásának talán leginkább megindító állomása a szegényekkel, menekültekkel, betegekkel való találkozás volt az éppen a Szent Erzsébet tiszteletére szentelt, Rózsák terén épült templomban. Talán természetesnek tartjuk, hogy egészségesek vagyunk, vagy hogy az anyagi eszközök a rendelkezésünkre állnak: amikor azonban rászorultabb testvéreinkkel találkozunk, és hagyjuk, hogy ez a találkozás megérintsen bennünket, könnyen rádöbbenhetünk, hogy mindaz, amit oly sokszor jogunknak és jussunknak tekintünk, valójában Isten ajándéka. Egy olyan ajándék, amelyet, ha nem is tudunk viszonozni, de továbbadhatunk.

Azok a testvéreink, akik néhány hónappal ezelőtt a Szent Erzsébet-templomban Ferenc pápa előtt tanúságot tettek, köszönetet mondtak a befogadásért, a munka- és lakhatási lehetőségért vagy azok nevében szólaltak meg, akik életüket a szegények szolgálatára szentelik.

Mindez élő jele annak, hogy a szeretetszolgálat nem egy múltbeli dolog, mivel a szociális és a gazdasági kihívások, a fokozódó háborús konfliktusok, a nap mint nap több ezernyien hazánkba érkező menekült emberek még inkább szükségessé teszik azt a hitet, amely bátran kockáztat és kilép a világba.

Erre az aktív és a másik ember felé forduló cselekvő szeretetre hívott fel beszédében Ferenc pápa magyarországi látogatása során és hív ma is minket: "A tevékeny szeretet, a jótékonykodás azt jelenti, hogy van bátorságunk az emberek szemébe nézni! Nem tudsz segíteni a másiknak, ha elfordítod a tekinteted. A tevékeny szeretet azt a bátorságot igényli, hogy megérintsük a másikat: nem teheted meg, hogy távolról odadobsz pár fillért és nem érinted meg a másikat! Meg kell érinteni a másikat, rá kell nézni a másikra!

És így, őt megérintve és rátekintve elindulsz azzal a rászorulóval egy úton, egy közös úton, amely ráébreszt arra, hogy te magad mennyire rászoruló vagy, mennyire rászorulsz az Úr tekintetére és kezére." (Ferenc pápának a Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban elhangzott beszéde, 2023. április 29.)

A szeretetet nyelvének mindig konkrétnak kell lennie. "Ti adjatok nekik enni!" – szól Jézus a tömeget látva a kenyérszaporítás csodáját megelőzően a megdöbbent apostolokhoz. E felhívás jegyében a katolikus intézményrendszer, a Karitász és a Szeretetszolgálat számos szervezete Szent Erzsébet példáját is követve jellemzően csendben, sokszor különösebb sajtóvisszhang nélkül, mégis konkrétan végzi a rábízott feladatot.

A Karitász munkatársai a háború kitörése óta mintegy 42.000, Ukrajna területéről érkező menekültről gondoskodtak élelmiszerrel, ideiglenes szállással, a lakhatást, a megélhetést és a beilleszkedést célzó támogatással, valamint idén is segítették a nehéz körülmények között élő kárpátaljai magyarokat segélyszállítmányokkal, generátorokkal, gépjárművekkel, bútorokkal és más tárgyi adományokkal.

Emellett csak az idei évben összesen 103 bentlakásos és napközi táborban 4682 nehéz sorsú és hátrányos helyzetű gyermeket táboroztatott a Katolikus Karitász, illetve közel 10.000 gyermek tanévkezdését támogatta iskolatáskák és tanszerek adományozása mellett pénzbeli segítséggel is.

A Karitász által folyamatosan működtetett számos felzárkóztató, fejlesztő célú és öngondoskodást segítő, valamint krízishelyzeti program több ezer családnak és gyermeknek nyújt segítséget, illetve az idei esztendőben is útjára indul az adventi segélyprogram "Tárjátok ki a szíveteket!" címmel, amelynek keretében a Karitász karácsonyi és téli krízishelyzeti tevékenységéhez lehet csatlakozni a segélyakciók támogatásával vagy az 1356-os adományvonal felhívásával.

Adományainkkal, a jövő vasárnapi szentmise gyűjtésével vagy önkéntes munkánkkal mi is ennek a segítő szolgálatnak lehetünk részesei. Szent Erzsébet ünnepe felhívás a számunkra, hogy mi magunk is váltsuk tettekre mindazt, amit az ő példájából tanulhatunk. A legkülönfélébb válságok által sújtott világunkban is törekednünk kell arra, hogy saját nehézségeink, küzdelmeink mellett és ellenére is meglássuk mások gondját-baját, testi-lelki szükségét is.

Buzdításunkat Ferenc pápa hozzánk intézett szavaival szeretnénk zárni: "Testvéreim, arra bátorítalak benneteket, hogy mindig a szeretet nyelvén beszéljetek. Szent Erzsébet életének egyik epizódjában az Úr rózsává változtatta azt a kenyeret, amelyet ő a rászorulóknak vitt. Így van ez veletek is: amikor vállalkoztok arra, hogy kenyeret vigyetek az éhezőknek, az Úr kivirágoztatja az örömöt és az általatok nyújtott szeretettel illatosítja be életeteket". (Ferenc pápának a Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban elhangzott beszéde, 2023. április 29.)


A háborús menekülteket továbbra is segítjük élelmiszercsomaggal, egyéb eszközökkel, a plébániákon keresztül. Pénzt is lehet küldeni a menekültek megsegítésére, a Szent Erzsébet Karitász Központ számlájára OTP Bank 11706016-20468198, Kárpátajának közleménnyel.

A facebook- és weboldalunkon folyamatosan frissülnek a híreink. www.karitaszkp.hu , Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ | Facebook


Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1033 Budapest III. ker. Szentendrei út 69-71. (Kövi Szűz Mária Plébánia)

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkp.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/


Kedves Testvérek !

A Főnix program keretében tartott "Karitasz este" gondolatainak és javaslatainak megfelelően a Felajánlások oldal elindult, hogy az Igényeknek megalapozhassunk. Kérem fogadjátok szeretettel, és minden felajánlást, visszajelzést, javaslatot az oldallal kapcsolatban a  ribianszkyj@gmail.com címre várok. 

A beküldött információkat zártan kezelem, azt senki nem látja rajtam kívül.

UKRAJNAI HÁBORÚ

"LE FOGJÁTOK HOZNI ISTEN ORSZÁGÁT A FÖLDRE!" – BÁTORÍTÓ PRÓFÉCIÁK MAGYARORSZÁGRÓL

Magyarország kis ország, de a közbenjárói révén képes arra, hogy megvédje egész Európát – fogalmazott Fábry Kornél püspök a Szeretetláng fesztiválon tartott előadásában. Kiemelt négy olyan próféciát, amelyek hazánkra vonatkoznak, és arra ösztönöznek minket, hogy éberek legyünk és még eltökéltebben imádkozzunk.

Korunk négy prófétáját idézte Fábry Kornél püspök nemrég a Szeretetláng fesztiválon: a próféciák mindegyike hazánkra vonatkozik. "A megítélést rátok bízom, ki-ki döntse el, hogy hiszi ezeket vagy sem, és aszerint cselekedjen" – mondta Fábry Kornél atya.

  1. Elke Mölle, az augsburgi Imádság Háza elnöke

"Harcosok nemzete vagytok, úgy, ahogy Dávid hősei. A közbenjárás a ti legerősebb fegyveretek és hivatásotok. Az Úr útját fogjátok készíteni, hogy vissza tudja nyerni Európát Isten országa számára. A ti közbenjárásotokkal hozzá fogtok járulni, hogy a spirituális légtér ellenőrzés alá vonódjék, és így az Úr földi csapatai bevehessék Európát. A spirituális vezetők a királyságban, a prédikátorok és a tanítók ismét tisztán fognak látni a Szentlélekben. Többé már nem fogja őket félrevezetni semmi, hanem egyedül a Királyra figyelnek majd a ti imáitok hatására.

Látlak titeket a Lélekben. Sok nehéz fegyverrel vagytok felszerelve, veszélyesek vagytok az ellenségre. Bátrak vagytok, merészek, és soha nem adjátok fel. Nem fogtok meghátrálni, le fogjátok hozni Isten Országát a földre, megjelenítitek Isten Országát. Harcos menyasszonyok lesztek, aki egészen bele van szerelmesedve a Királyba. És Ő felétek nyújtja a jogarát, és megadja, amiért imádkoztok, mert megérintettétek a szívét. Magyarország, Te az Úr kedvese vagy, szemed egyetlen pillantásával elraboltad a szívét. Szép vagy, Magyarország, drága vagy, és nagyon szeret Téged az Úr!"

  1. Anthony Parankimalil, indiai származású, Ruandában élő misszionárius atya, Szent Vincés rendi szerzetes

"Ne szomorkodjatok Trianon miatt, mert ez Isten titokzatos tervének része volt azért, hogy a körülöttünk élő népek megmeneküljenek. Isten a lelkek javát nézi. Magyarország csak földi területet vesztett, de a hazátok a Mennyben van. Minél többet imádkozunk másokért, annál áldottabbak leszünk mi magunk is, és így menekülnek meg a magyarok is. "Tedd tágassá sátradban a helyet, és hajlékod kárpitjait feszítsd ki bátran. Hosszabbítsd meg a köteleket, és erősítsd meg a szegeket, mert kiterjedsz jobbra és balra. Nemzetséged hatalmába keríti a nemzeteket, és benépesíti az elhagyott városokat." (Ézs. 54:2-3)


Fábry Kornél megjegyzése: "Ha elkezdünk imádkozni a körülöttünk lévő népekért, az egységért, akkor valami csodát fogunk látni. Imádkozzuk vissza Európát Krisztushoz!"

  1. Jim Blount atya, amerikai pap, ördögűző

"Láttam a kommunizmus démonát, mint egy nagy, rejtőző kígyót Magyarország alatt. Azt mondta, itt van, és arra készül, hogy visszavegye a hatalmat. De Isten ezt nem akarja, azért figyelmeztet, hogy imádkozzunk ez ellen."

Fábry Kornél megjegyzése: "Tudjuk, hogy a gonosz és a szellemi hatalmasságok ellen folyik a küzdelem, nem egyes népcsoportok ellen. Nekünk senkire nem szabad haragudni, hanem az egység lelkét kell vinni mindenhova, és imádkozni mindenkiért, különösen a nem hívőkért, hogy térjenek meg ők is, találkozzanak Isten végtelen szeretetével. Mert ha valaki találkozik Vele, annak megváltozik az élete."

  1. Mijo Barada, horvát prédikátor

"Nagyon kell imádkozni, mert Magyarország kimaradhat a háborúból, amely Ukrajnában már jelen van."

Fábry Kornél megjegyzése: Mielőtt kitört volna a háború Ukrajnában, Mijo Barada három évvel ezelőtt tartott lelkigyakorlatot ott, és azt mondta, látja a háború szellemét Ukrajna és Oroszország felett – és Európa felett. Sokan azt hisszük Magyarországon, hogy tőlünk messze van a háború, de valójában néhány rossz döntés, és itt van. Ezért mondta a horvát prédikátor azt, hogy nagyon kell imádkozni, mert ki lehet maradni mindebből. Mindenki közbenjáró imádsága nagyon fontos. Ami a te részed ebben, azt senki más nem fogja elmondani. Mindenki imája fontos, mert ez tartja fent a védőernyőt az országunk felett."

A püspök atya arra bátorított, hogy minden nap imádkozzuk az Úrral való egység imáját, amely így hangzik:

"A mi lábunk együtt járjon.

A kezünk együtt gyűjtsön.

A szívünk együtt dobbanjon.

A bensőnk együtt érezzen.

Az elménk gondolata egy legyen.

A fülünk együtt figyeljen a csöndességre.

A mi szemünk egymásba nézzen és (tekintetünk) összeforrjon.

Az ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért."