Úrnapja

Jövő vasárnap lesz Úrnapja, a 9 órai szentmise után Úrnapi körmenetet
tartunk. Kérjük, hogy hozzatok virágszirmokat, a gyerekeknek pedig kis
kosarakat, amelyekből a körmeneten a szirmokat hinthetik.

Vasárnap este a gitáros zenekar szolgál a szentmisén.