Betegek miséje

Szeretettel várjuk a kedves testvéreket a  betegek miséjére  február 11-én, vasárnap a déli fél 12 órai szentmisére. A felkészülésről:

Betegek Kenete szentség felvétele

Szeretettel várjuk a kedves testvéreket a  BETEGEK MISÉJÉRE  február
11-én vasárnap a déli fél 12 órai szentmisére. Ezen a szentmisén lehetőség
nyílik a Szentkenet közös felvételére.

A szentség felvételére előkészítő elmélkedést február 10-én, szombaton
15 órakor (délután 3 órai kezdéssel)  tartjuk a nagy hittanteremben.

Az elmélkedést követően kis agapéra hívjuk a részvevőket.
A szentség méltó felvételéhez szükséges szentgyónást 11-én vasárnap délelőtt fél 11 órától lesz lehetőség elvégezni.
Kérjük testvéreinket, minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel, ami a lelken keresztül a testi gyötrelmeinket is orvosolja. Gondoljuk meg, milyen nagy jót teszünk azzal, akit idősödő kora vagy betegsége törődöttségében hozzájuttatunk Jézus Krisztus irgalmas szentségeihez. Se szeri, se száma az így megerősített  testvérek örömének és felmérhetetlen a környezetük lelki békéje is. Számos példát írhatnánk le olyanokról, akiket a szentségi vétel hozzásegített a teljes gyógyuláshoz vagy egy lényeges jobban-léthez, vagy sok esetben az orvosokat, a környezetet is meglepő bátor, nyugodt műtéti hozzáálláshoz, de „az sem semmi”, ha egy végleg elgyöngült betegünk békében, nyugodt mosollyal lépi át az örökkévalóság küszöbét,
mert végre át tudja adni magát az Úrnak. A betegek kenete c. szertartáskönyv 4.6.és 33. pontja ezt mondja: „Nemcsak a betegeknek kell küzdenie a betegség ellen, hanem az orvos és mindenki, aki a betegekkel bármi címen kapcsolatban áll, törekedjék mindent megtenni, megpróbálni és kikísérletezni, ami a betegek testi-lelki megkönnyebbülését elősegíti. Ezáltal Krisztus szavát teljesítjük: aki megparancsolta, hogy a betegeket meglátogassák; és ezzel mintegy az egész embert rábízta a beteggondozókra, hogy fizikai eszközökkel és lelki erőforrásokkal egyaránt a betegek segítségére legyenek.(4)

„Ez a szentség a Szentlélek kegyelmét adja a betegnek. Ez a kegyelem az egész embert segíti az üdvösségre, felszítja Istenbe vetett bizalmát, megerősíti a gonosz lélek kísértéseivel és a halálfélelemmel szemben úgy, hogy bajait nemcsak elviselni képes erős lélekkel, hanem azokat le is küzdheti, és így az egészségét is visszaszerzi; – ha az lelkének üdvösségére válik. Ha szükséges, megadja a bűnök bocsánatát és tökéletessé teszi a keresztény bűnbocsánatot.”(6)
„Minden megkeresztelt ember vegye ki tehát a részét a kölcsönös szeretet-szolgálatból Krisztus titokzatos testébe, küzdjön a betegségek ellen, szeresse a betegeket, működjék közre a betegek szentségeinek kiszolgáltatásánál. Ezek a szentségek ugyanis – a többi szentséghez hasonlóan – közösségi jellegűek, és ennek a jellegnek a lehetőség szerint ki kell domborodnia éppen a szertartásban is.(33)

A szentség felvételét szándékozókat kérjük, hogy a sekrestye előtt
elhelyezett ívre írják fel nevüket és telefonszámukat, valamint  jelezzék,
ha  kérnek személykocsival szállítást.