Krisztus Király vasárnapja

Templomunk is csatlakozott a november 25-én, Krisztus Király
vasárnapját megelőző szombaton az esti szentmise előtt 17 órától
meghirdetett szentségimádásra. A személyes jelentkezést a
krisztuskiraly.iec2020.hu tehetjük meg a saját, és azok nevében is,
akiknek nincsen e-mail címük.

Van egy órád magadra? – Lelkesítő: 
Malakiás könyvében van egy nehezen érthető mondat: „Vajon ember
megcsalhatja-e Istent? Márpedig ti megcsaltatok engem!” Joó Sándor, a Pasaréti református közösség hajdani, a katolikusok által is nagyon tisztelt lelkipásztora közelebb hozza hozzánk ezt a gondolatot. A próféta által korholt zsidók elvették az Istentől, ami az Istené. A mi esetünkben például ilyesmi, ha magunkra, szórakozásainkra vagy épp pénzkeresésre fordítottuk azt az időt, amit Istennel való kapcsolatunk elmélyítésére szolgálhatna.

„Azt hiszem az Istennek szentelt időtekintetében még jobban lopjuk Őt, – írja Joó Sándor – mint bármi más tekintetben. Elsietett imádságban nem lehet megadni Istennek azt a tiszteletet és magasztalást, ami Őt megilleti. Nem lehet megtudni Tőle azokat az útmutatásokat, amiket adni akar. Sohasem tud lángra lobbanni a szíved az isteni tűztől, az alatt a pár pillanat alatt, amíg imádkozni szoktál naponként. Fel sem tud melegedni a szíved az Isten közelségétől, elsietett csendességben nincs ideje az Úrnak kinyitni az egek csatornáit, és telerakni a lelkedet azokkal az áldásokkal, amiket neked szánt.”
Most az IEC2020 [Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2020] felkészülési szakaszában épp egy olyan akció zajlik november 25-én, Krisztus Király vigíliáján, ami erre a csendességre, s egyben az Úristennel való elmélyülő kapcsolatépítésre teremt jó alkalmat. Ezen a napon délután ötkor szerte az országban, sőt a határokon de még tengereken túl is az Oltáriszentség elé térdel sok-sok magyar. Fohászkodik, többek közt azért, hogy ezt a misztikumot, hogy a világ teremtő Istene jelen van a kenyér és a bor színében, megértsük.
Könyörgünk, hogy az önmagát érted is feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük.
Ez az akció két részből áll. Az egyik a szentségimádás délután 5-6 között. Adj egy órát az Úristennek az életedből! A másik, hogy jelezzed, ha van internet elérésed és email címed, hogy valóban részt veszel ebben. Miért jó regisztrálni?
A szervezők úgy vélik, s ehhez én is csatlakozom, hogy jó lenne megmutatni: van húszezer magyar katolikus, aki vállalja nyíltan a hitét. A nevünk nem kerül ki az internetre, de az, hogy az egyes szentségimádási helyszíneken hány vállalkozó van, az igen. Amikor ezeket a sorokat írom (csütörtök délután), a Zugliget Szent Család Plébánia közösségéből 19-en regisztráltak. Rajtad is múlik, hogy ez a szám növekedjék.
Csatlakozni a https://www.krisztuskiraly.iec2020.hu/ oldalon lehet.
Surján László