Bűnbocsánat

MI A BŰNBÁNAT SZENTSÉGE?

A bűnbánat szentségében Isten megbocsátja bűneinket és segítséget ad, hogy jobbá váljunk. Isten azokat is várja a bűnbánat szentségében, akik már régen nem részesültek benne.

KI GYÓNHAT?

Az első gyónásban az elsőáldozás előtt részesülünk. Ezután helyes minél gyakrabban, de legalább évente egyszer (húsvét előtt) gyónni.

HOGYAN?

A gyónás előtt átgondoljuk és megbánjuk bűneinket. A gyónásra való felkészülésünket lelkitükrök segítik, melyek az imakönyvekben és az interneten is könnyen elérhetőek. A gyónás menete szintén megtalálható minden imakönyvben és az interneten is, de ha valaki nem tudja pontosan a gyónási imákat, akkor is bátran mehet gyónni, az atyák segíteni fognak.

 

“Ha elestünk, fölállni és továbbmenni! Lehet, sőt biztos, hogy elesünk, de legalább egy lépéssel tovább.” /Szalézi Szent Ferenc/