100 – visszaszámlálás

Most vasárnap, február 5-én elkezdődik a “visszaszámlálás” templomunk felszentelésének 100. évfordulójáig, május 17-ig.   A Csaliban, a hirdetőtáblán és a honlapon olvashatjuk a centenáriumi programokat. Az ünnepi napok május 17-20-ig kerülnek megrendezésre, de addig is sok kulturális-, sport- és lelki programot tervezünk. Nézzétek át alaposan, írjátok be a naptárotokba, mert nagyon szeretnénk, hogy lehetőleg mindenki bekapcsolódjon az ünneplésbe. Az egyes programok közeledtével természetesen mindig felhívjuk rájuk a figyelmet. A Csaliban mától fogva rendszeresen megjelennek írások a centenárium kapcsán, pl. az elmúlt száz év fontos egyháztörténeti eseményeit követhetjük nyomon. Ma már láthattunk egyet azokból a rövidfilmekből, melyek a vasárnapi szentmisék előtt 10 perccel többször is vetítésre kerülnek. A szentmise után helyezzük ki a templom kerítésére a plakátot, amely felhívja a figyelmet a centenáriumra.

 

Kovács András előadás sorozata

Most vasárnap este 7 órakor folytatódik Kovács András irodalmi-kultúrtörténeti előadássorozata. A címe: „Az Yggdrasil árnyékában – skandináv és ószláv mitológia”. A jövő vasárnap esti előadás címe pedig: „Ithaka a mienk is – gondolatok a homéroszi eposzokról”.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Fotók, filmek gyűjtése

A centenáriumi fotókiállítás és emlékkönyv készítéséhez decemberben meghirdetett gyűjtéshez eddig sajnos elenyészően kevés anyagot kaptunk.(!) Nagyon köszönjük azoknak, akik már küldtek, és átérzik egy ilyen határidős szervező munkának a nehézségeit. Szeretnénk az ünnep súlyának megfelelő, minél színesebb, jelentőségteljesebb kiállítást létrehozni, ami egyelőre kétséges. A Ti segítségetek nélkül bizonyosan nem tud megvalósulni! Szerencsésen nagy közösségünkben bizonyosan sokaknak van olyan emléke, története, melyet megosztva mindannyian gazdagodhatunk.  Február 15-ig várunk minden olyan fényképet, esetleg filmfelvételt, amely valamilyen módon kötődik templomunk életéhez. Az átvett anyagot digitalizáljuk, és hiánytalanul visszajuttatjuk gazdájához. Szintén nagyon várunk rövid, személyes történeteket templomunk elmúlt 100 évéből. Különösen számítunk korábban született testvéreink elbeszéléseire. A centenárium jelmondata: “Mindent megújítani Krisztusban”……..például a közösségért végzett munkát, a közösségben betöltött szerepvállalást. Egyházközségünk megújulásának lehetősége is templomunk 100 éves évfordulója. Éljünk a lehetőséggel!

Lukács György, 30-9614-024, lukacsgyuri3@gmail.com

Sóti István,       30-902-7545, istvan.soti@gmail.com

Betegek szentsége

Február 18-án, szombaton 15 órakor szeretettel várjuk a kedves testvéreket a BETEGEK MISÉJÉRE.  Ezen a szentmisén nyílik lehetőség a Szentkenet közös felvételére. Kérjük beteg és idős testvéreinket, hogy éljenek ezzel a szentséggel, hiszen “Az örökkévalóság küszöbén nem keresztlevelet kérnek tőlünk. Igyekeznünk kell a szellemi képességünk birtokában megszerezni a betegek szentségében kapott útravalót, hogy azon a bizonyos “szűk kapun” bejuthassunk majd oda, ahol már sokan várnak ránk.”  A szentmisét követően mindenkit várunk egy kis agapéra, beszélgetésre a hittanteremben. A szentség felvételét szándékozókat kérjük, hogy a sekrestye előtt elhelyezett íven írják fel nevüket és telefonszámukat, valamint jelezzék, ha kérnek személykocsival szállítást.