Oltáriszentség Szövetség

Az OltáriSzentSzövetség 2004. február 4-én alakult meg plébániánkon. Ekkor határoztuk el, hogy minden hónap első péntekjén 19 órától szombat 19 óráig 24 órás szentségimádást tartunk az urnatemető kápolnájában. Több név is felmerült, végül azért esett a választás a fentire, mert a rövidítése – OSSZ! – Jézus szándékát sugallja, aki az Eukarisztiában szét akarja osztani önmagát, és ugyanezt a szeretettel teli odaadást kéri tőlünk is.

A szövetség tagjai vállalták, hogy egy évre elkötelezik magukat a következőkre:
1.    havi fél órát imádkoznak az Oltáriszentség előtt a vállalt beosztás szerint
2.    egy étkezést felajánlanak azon a napon
3.    plusz egy hétköznapi szentmisét
4.    havonta gyónnak
5.    szentmise előtt 15 perccel megérkeznek a templomba (vasárnap)
6.    távolmaradás esetén helyettesről gondoskodnak
Természetesen ezen a napon bárki bármikor bármennyi időt eltölthet az Oltáriszentség előtt, nemcsak azok, akik a Szövetség tagjai, és egy időpontra többen is jelentkezhetnek.

A szentségimádás azzal a céllal indult, hogy a szentségi Jézus elé vigyük közösségünk tagjainak és magának a közösségnek az életét. A szándékok, melyekre a tagok mindezt felajánlják:
•    a közösségért
•    az ifjúságért, a cserkészekért
•    a betegekért
•    a papokért,
•    szerzetes és papnövedékekért
•    papi és szerzetesi hivatásokért,
•    a családokért
•    a területen élő nemhívőkért,
•    a világegyházért
•    és az adott hónap konkrét szándékára

Ezeken kívül természetesen mindenki a saját, személyes kéréseit is Jézus elé tárja.
A tagok nagy része az eltelt csaknem 8 év alatt hűségesen kitartott a vállalásában. Néhányan elhunytak, mások betegség vagy egyéb okok miatt már nem tagjai a Szövetségnek, helyettük új tagok léptek be. Általános megállapítás, hogy inkább az idősebb korosztály érzi megszólítva magát.

Akik szeretnének csatlakozni az OSSZ tagjai közé, keressék meg Koenig Katit 20/3517639; khhk949@gmail.com