Alapítvány

1. Az Obermeyer Margit Alapítvány története Rublezky Lászlóné szül. Obermeyer Margit 1994-ben elhalálozott. Végrendeletében 2 db XII. kerületi ingatlanját 50 – 50 % – os arányban a Zugligeti Szent Család Plébániára (Bp., 1125 Szarvas G út 52.), illetve a Magyar Evangélikus Egyház Buda-hegyvidéki Egyházközségre (Bp. 1126 Tartsay Vilmos út 11.) hagyományozta. Azzal a céllal, hogy a szóban forgó ingatlanok jövedelméből nehéz anyagi körülmények között élő, elsősorban árva, félárva, állami nevelt, arra tehetségüknél és magatartásuknál fogva érdemes gyermekek iskolai és szakmai továbbtanulását támogassa.

2. Az örökösök a kitűzött cél végrehajtására Obermeyer Alapítvány címmel alapítványt hoztak létre, mely 1996. április 11-én bejegyzésre került. Az Alapítvány kuratóriumának elnöke katolikus részről a Zugligeti Egyházközség mindenkori plébánosa. Az Alapítvány az örökölt ingatlanokat 1996-ban értékesítette 12 millió Ft értékben. Mindkét egyház saját hatáskörében, az örökhagyó céljaival egyetértésben „Pályázati felhívást” bocsátott ki, első alkalommal az 19996/97-es, majd ezt követően minden tanévre. A fenti tőke megfelezését követően a két egyház önálló pénzgazdálkodást folytat, amelyeket azonban az alapítvány közös kuratóriuma évente ellenőriz. A támogatás kifizetése többnyire havi rendszerességgel történik, de sor került eseti támogatásra is. Évente általában kb. 20 gyermeket segít az Alapítvány. A kezdeti években 25.000 Ft/év/fő volt az adományozott összeg, ami az inflációt követően a legutóbbi évben már 58.000 Ft-ra nőtt.

3. Bár az Alapítvány nyitott, a katolikus fél pénzügyi bevételei eddig kizárólag a tőke kamataira korlátozódtak. Mivel az eltelt 15 év kiosztott támogatásainak összege meghaladta a befolyt kamatokat, a tőke folyamatosan csökkent, jelenleg 3 millió Ft. Ezért, ha az Alapítványt tovább akarjuk működtetni, úgy a bevételi oldalt adományokkal szükséges kiegészíteni. Az Alapítvány katolikus kurátorai jelenleg Nagy József és Subai József, elnöke pedig Bodor György plébános. A kuratórium felkérésére Hazai Istvánné végzi az Alapítvány katolikus részének pénzügyi teendőit. Az Alapítvány valamennyi tisztségviselője tevékenységét önkéntes alapon, térítésmentesen végzi. Amennyiben szeretnék támogatni az Alapítvány további működését, az összeget az UniCredit Bank 1901 70040020109800000000 számú számlájára utalhatják, amit köszönettel veszünk.

4. Az Alapítvány a pályázatot minden év szeptember hónapjában hirdeti meg a Csaliban, a hirdetőtáblán és a Honlapon. A mellékelt jelentkezési lap adatai alapján kérjük, hogy szeptember 30-ig adják le pályázatukat a plébániai irodába, a sekrestyébe, illetve személyesen Gyuri atyának, Nagy Józsefnek vagy Subai Józsefnek.