Fotók, filmek gyűjtése

A centenáriumi fotókiállítás és emlékkönyv készítéséhez decemberben meghirdetett gyűjtéshez eddig sajnos elenyészően kevés anyagot kaptunk.(!) Nagyon köszönjük azoknak, akik már küldtek, és átérzik egy ilyen határidős szervező munkának a nehézségeit. Szeretnénk az ünnep súlyának megfelelő, minél színesebb, jelentőségteljesebb kiállítást létrehozni, ami egyelőre kétséges. A Ti segítségetek nélkül bizonyosan nem tud megvalósulni! Szerencsésen nagy közösségünkben bizonyosan sokaknak van olyan emléke, története, melyet megosztva mindannyian gazdagodhatunk.  Február 15-ig várunk minden olyan fényképet, esetleg filmfelvételt, amely valamilyen módon kötődik templomunk életéhez. Az átvett anyagot digitalizáljuk, és hiánytalanul visszajuttatjuk gazdájához. Szintén nagyon várunk rövid, személyes történeteket templomunk elmúlt 100 évéből. Különösen számítunk korábban született testvéreink elbeszéléseire. A centenárium jelmondata: “Mindent megújítani Krisztusban”……..például a közösségért végzett munkát, a közösségben betöltött szerepvállalást. Egyházközségünk megújulásának lehetősége is templomunk 100 éves évfordulója. Éljünk a lehetőséggel!

Lukács György, 30-9614-024, lukacsgyuri3@gmail.com

Sóti István,       30-902-7545, istvan.soti@gmail.com

Betegek szentsége

Február 18-án, szombaton 15 órakor szeretettel várjuk a kedves testvéreket a BETEGEK MISÉJÉRE.  Ezen a szentmisén nyílik lehetőség a Szentkenet közös felvételére. Kérjük beteg és idős testvéreinket, hogy éljenek ezzel a szentséggel, hiszen “Az örökkévalóság küszöbén nem keresztlevelet kérnek tőlünk. Igyekeznünk kell a szellemi képességünk birtokában megszerezni a betegek szentségében kapott útravalót, hogy azon a bizonyos “szűk kapun” bejuthassunk majd oda, ahol már sokan várnak ránk.”  A szentmisét követően mindenkit várunk egy kis agapéra, beszélgetésre a hittanteremben. A szentség felvételét szándékozókat kérjük, hogy a sekrestye előtt elhelyezett íven írják fel nevüket és telefonszámukat, valamint jelezzék, ha kérnek személykocsival szállítást.

Karitász kirándulás Pécsre

Nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket a pécsi autóbuszos zarándoklatunkra.

Autóbuszos karitász zarándoklatot szervezünk Pécsre, Ágoston Papp Mónika csodálatos Betlehem-figuráinak megtekintésére.

Zarándoklat időpontja: 2017. január 4.

 • Indulás: a templomtól 6:30
 • Program:
  • Mise a Székesegyházban
  • Betlehem megtekintése
  • Udvardy György Püspök atya meglátogatása a Püspöki Palotában
  • Megtekintésre kerül:
   • Felújított keleti szárny
   • Kincstár
   • Kőtár
   • Titkos alagút
   • Felújított Dzsami
  • Ebéd egy helyi étteremben (2 fogás + kávé )
 • Részvételi díj: 9’700 Ft

Jelentkezés: Ecseri Emőke: 06-20-823-4641

Karitász gyűjtés

A karitász kéri, hogy a rászorulók, egyedülállók karácsonyi csomagjába süssünk száraz, nem romlandó süteményeket. A sütiket a konyha melletti folyosón lévő szekrényre helyezzük el december 14-én estig, mivel a csomagokat december 15-én a rorate mise után állítjuk össze.

Alapítvány

1. Az Obermeyer Margit Alapítvány története Rublezky Lászlóné szül. Obermeyer Margit 1994-ben elhalálozott. Végrendeletében 2 db XII. kerületi ingatlanját 50 – 50 % – os arányban a Zugligeti Szent Család Plébániára (Bp., 1125 Szarvas G út 52.), illetve a Magyar Evangélikus Egyház Buda-hegyvidéki Egyházközségre (Bp. 1126 Tartsay Vilmos út 11.) hagyományozta. Azzal a céllal, hogy a szóban forgó ingatlanok jövedelméből nehéz anyagi körülmények között élő, elsősorban árva, félárva, állami nevelt, arra tehetségüknél és magatartásuknál fogva érdemes gyermekek iskolai és szakmai továbbtanulását támogassa.

2. Az örökösök a kitűzött cél végrehajtására Obermeyer Alapítvány címmel alapítványt hoztak létre, mely 1996. április 11-én bejegyzésre került. Az Alapítvány kuratóriumának elnöke katolikus részről a Zugligeti Egyházközség mindenkori plébánosa. Az Alapítvány az örökölt ingatlanokat 1996-ban értékesítette 12 millió Ft értékben. Mindkét egyház saját hatáskörében, az örökhagyó céljaival egyetértésben „Pályázati felhívást” bocsátott ki, első alkalommal az 19996/97-es, majd ezt követően minden tanévre. A fenti tőke megfelezését követően a két egyház önálló pénzgazdálkodást folytat, amelyeket azonban az alapítvány közös kuratóriuma évente ellenőriz. A támogatás kifizetése többnyire havi rendszerességgel történik, de sor került eseti támogatásra is. Évente általában kb. 20 gyermeket segít az Alapítvány. A kezdeti években 25.000 Ft/év/fő volt az adományozott összeg, ami az inflációt követően a legutóbbi évben már 58.000 Ft-ra nőtt.

3. Bár az Alapítvány nyitott, a katolikus fél pénzügyi bevételei eddig kizárólag a tőke kamataira korlátozódtak. Mivel az eltelt 15 év kiosztott támogatásainak összege meghaladta a befolyt kamatokat, a tőke folyamatosan csökkent, jelenleg 3 millió Ft. Ezért, ha az Alapítványt tovább akarjuk működtetni, úgy a bevételi oldalt adományokkal szükséges kiegészíteni. Az Alapítvány katolikus kurátorai jelenleg Nagy József és Subai József, elnöke pedig Bodor György plébános. A kuratórium felkérésére Hazai Istvánné végzi az Alapítvány katolikus részének pénzügyi teendőit. Az Alapítvány valamennyi tisztségviselője tevékenységét önkéntes alapon, térítésmentesen végzi. Amennyiben szeretnék támogatni az Alapítvány további működését, az összeget az UniCredit Bank 1901 70040020109800000000 számú számlájára utalhatják, amit köszönettel veszünk.

4. Az Alapítvány a pályázatot minden év szeptember hónapjában hirdeti meg a Csaliban, a hirdetőtáblán és a Honlapon. A mellékelt jelentkezési lap adatai alapján kérjük, hogy szeptember 30-ig adják le pályázatukat a plébániai irodába, a sekrestyébe, illetve személyesen Gyuri atyának, Nagy Józsefnek vagy Subai Józsefnek.