Általános feloldozás

A járványra való tekintettel a Bíboros úr lehetővé tette, hogy a papok általános feloldozást adjanak. Templomunkban most vasárnap a 9 órai és az esti szentmisén fog erre sor kerülni.

Ennek feltételei:
1. )  a hívő személyes jelenléte;
2. ) felkészülés, a bánat felindítása;
3.) elhatározás, hogy amint lehetséges, személyes gyónásban ezeket a bűnöket mielőbb meggyónjuk.
A részletes leírás: AZ ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS. Természetesen Gyuri atya délutánonként 4 órától (csütörtök kivételével) várja a gyónókat a nagyhittanteremben.