Plébániai rendelkezés

Kedves Testvérek! 

A COVID-19 járvány terjedésének megelőzése érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mai nappal újabb kötelező érvényű rendelkezést adott ki. A dokumentum elrendeli, hogy a járvány miatt templomainkban függesszük fel a nyilvános liturgiák végzését egészen addig, míg más rendelkezés nem születik. Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy a papok misézhetnek (sőt, misézzenek is!), de sine populo, vagyis nép részvétele nélkül. A templomok legyenek nyitva a hívek számára, hogy egyénileg betérhessenek oda imádkozni és szentségimádást végezni, de a papok ne ebben az időszakban végezzék a liturgiát! 

Erdő Péter bíboros úr döntése alapján a rendelkezést legkésőbb most szombat déltől (március 21.) kell bevezetni a Főegyházmegye területén, vagyis szombat reggeli misét még lehet tartani, de vasárnap előesti misét már nem. Aki viszont szeretné, az már akár holnaptól bevezetheti. Fontos, hogy híveink figyelmét a lehető legjobban és a lehető legtöbb csatornán felhívjuk a változásokra, s javasoljuk nekik az online miseközvetítésekbe való bekapcsolódást, illetve a lelki áldozást. A már felvett miseszándékokat a Főtisztelendő Paptestvérek végezzék el magánmiséik alkalmával. A szentgyónás kapcsán fontos leszögezni, hogy azt telefonon vagy online nem lehet végezni, hanem helyette a tökéletes bánat felindítását kell javasolni és szorgalmazni. Ezzel, valamint az általános feloldozással kapcsolatban csatolunk jelen üzenethez egy másik fontos dokumentumot is, magyarázatként és kiegészítésként. 

Most vasárnap 9 órától szentmisét közvetítünk online, ami elérhető lesz honlapunkon (www.zugligetiszentcsalad.hu), illetve Facebook oldalunkon (www.facebook.com/zugligetiszentcsalad). Okos televízión és okos telefon Youtube alkalmazásaiban keressék a Zugligeti Szent Család nevű csatornát. A továbbiakban vasárnaponként a 9 órai szentmisét közvetíteni fogjuk. Kérjük a híveket, akik tehetik, kapcsolódjanak be az Eucharisztia ünneplésébe ilyen módon. 

Templomunk előtere továbbra is nyitva lesz reggel 8 órától egészen este 6 óráig, hogy imádkozhassunk a járvány megszűnéséért. 

A járvány miatt a gördülékeny kommunikáció elősegítése érdekében a Telenor 100 GB ingyen adatforgalmi keretet biztosít minden flottás előfizetőnknek. Ennek aktiválásáról a flottakezelőtől kaphatunk bővebb tájékoztatást. (Petainek Tibor, +36/20-591-9644, zflotta@gmail.com

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.