Csabai Mihály – Szent Adalbert díj

Csabai Mihály, szeretett sekrestyésünk, az idei Szent Adalbert díj kitüntetettje

1997 őszétől plébániánk sekrestyéseként dolgozik, régebben még templomunk takarítását is végezte, a Zugligeti Egyházközség köszönetét fejezi ki a szolgálataiért, és további boldog tevékeny életet kíván!

Életéről itt olvashatunk: 

1937 január 8-án született Köncsögön. Ugyanezen év január 10-én keresztelték meg a helvéciai templomban. Elsőáldozása 1945. májusában volt. Ennek emléknapját a mai napig nagy szeretettel őrzi. Családjával tanyasi életformában éltek: kertjük volt, gyümölcsöt és zöldségféléket termeltek, illetve állattartással foglalkoztak. Általános iskolai tanulmányait az ágasegyházi iskolában végezte, majd a kecskeméti Piarista Gimnáziumba nyert felvételt, ahol érettségit tett 1955-ben. A gimnáziumban töltött évek meghatározó szerepet játszottak életében. Mindig nagy hálával gondol vissza rá, s a mai napig tartja a kapcsolatot diáktársaival.

Egészen kisgyermek korától komolyan vette Jézusba vetett hitet, ezt a vezérfonalat sohasem veszítette el. Nagymamája tanította meg imádkozni, akitől egy rózsafűzért is kapott. Keresztanyjától kapta meg a lelki-szellemi fejlődéséhez a fogódzókat.

A családi életet a tisztesség, a becsület, a szorgalom, a szófogadás, a szülők iránti tisztelet és istenfélelem határozta meg. Testvéreivel együtt dolgoztak, szüleiknek sokat segítettek. Tanulmányit szorgalommal végezte, jeles és kitűnő tanuló volt. Mindig komolyan vette a hittanórákat. A történelem mellett a hittan volt a kedvenc tantárgya. Később Budapesten elvégezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának levelező tagozatán a teológiát.

1963-ban kötött házasságot feleségével, akivel mind a mai napig – idestova 56. éve – boldog házas életet élnek Három gyermek édesapja.

1960-ban költözött fel Budapestre, ahol először a Chinoin Gyógyszergyárban kezdett dolgozni, majd 1961-től 1964-ig az Országos Széchenyi Könyvtárban. 1965 – 1992 között a Tanért Vállalatnál (későbbi nevén Calderoni) a raktártelepen kapott állást. 1992-2001-ig az Új Ember kiadónál helyezkedett el, ahol egészen nyugdíjas koráig tevékenykedett.

1997 őszétől plébániánk sekrestyéseként dolgozik, régebben még templomunk takarítását is végezte.

A Zugligeti Egyházközség köszönetét fejezi ki a szolgálataiért, és további boldog tevékeny életet kíván!

A díj átadására április 27-én a 10 órai szentmisén kerül sor Esztergomban.